NDT тестове:

Ултразвукови тестове

Измерването на дебелината и вътрешните недостатъци на даден материал могат да бъдат изследвани с помощта на Ултразвуков тест. Той най-напред предава звукови вълни с висока честота в материал. Звукът, въведен в тествания обект, се връща в приемник, когато отразява вътрешни индикации или от повърхността.

Технически възможности:

  • Всички видове материали могат да бъдат инспектирани.
  • Елементът от проверката може да бъде проверен от едната страна
  • Дължината и дълбочината на индикациите могат да бъдат условно оразмерени.
Магнитен контрол

Проверката на магнитните частици се използва за проверка на повърхностни и подповърхностни индикации. Инспектирането на магнитните частици използва магнитно поле и малки черни частици (железни стружки) за откриване на недостатъци в тествания обект. Чрез индуциране на магнитно поле във феромагнитен материал и след това запрашаване на повърхността с железни стружки, всякакви повърхностни / близки повърхностни индикации ще бъдат видимо показани чрез натрупване на железни стружки.

Технически възможности:

  • Може да се проверяват само феромагнитни материали.
  • Открива индикации на повърхността и близо до повърхността
Проникващи течности

В основата на този метод стои капилярният ефект, при който в индикациите прониква и се задържа специална дифузна течност, която преди това е нанесена върху изследваната повърхнина. Тази течност, наричана още пенетрант, е с ниско повърхностно напрежение, характерно за мокрещите течности. Те имат свойството да се “разтичат” (омокрят) по повърхнината, с която влизат в взаимодействие.

Ако след премахване на излишната дифузна течност от изследваната повърхнина, върху същата се нанесе подходящ проявител, то той “изтегля” остатъци от пенетранта, с които са били запълнени индикациите. Формира се ясно различима индикаторна следа с определен контраст върху изследваната повърхност

Технически възможности:

  • Всички видове материали без порест материал могат да бъдат проверявани.
  • Открива индикации на откритата повърхност.
Ултразвуково изпитване на течове