Принцип:

Визуалният контрол основно се използва за определяне на състояние на повърхността на изделието, наличие на повърхностни индикации, форма и промени в разположението им, промени в състоянието и други посредством пряко наблюдение на контрлираното изделие.

Възможности:

1. Пряк (директен) визуален контрол.
2. Контрол от разстояние (дистанционен контрол).

Област на приложение:

Методът се използва за визуално откриване на повърхностни индикации в контролираните обекти и съоражения.

 

визуален контрол