Капилярен контрол – PT
Метод с проникващи течности

Принцип:

Капилярен контрол – при взаимодействие на течностите с открити индикации вследствие на капилярния ефект в тях се задържа пенетрант. След нанасяне на проявителя той се изтегля от него и на повърхнината се формира индикация с цветен или флуоресцентен контраст.

Област на приложение:

Методът се използва за откриване на повърхностни индикации в контролираните обекти и съоръжения. Може да се използва за контрол на херметичност при наличие на достъп от двете страни на контролираното изделие.

капилярен контрол