Принцип:

Ултразвуков контрол – ултразвукови вълни във вид на импулси се разпространяват във всички обекти – материал от типа на непрекъснати среди и си взаимодействат с индикациите и с границите на обекта. Отразените вълни се приемат от осезателя във вид на ехо, което върху екрана на дефектоскопа се проявява като индикация.

Област на приложение:

Методът се използва за откриване на вътрешни индикации в контролираните обекти и съоръжения, за ултразвукова дебелометрия. Освен това с метода може да се измерва дебелина на стената на изделия от материал от типа на непрекъснати среди.

ултразвуков