UTM – Ултразвукова дебелометрия

Принцип:

Ултразвукова дебелометрия (UTM) се осъществява по класически ехо импулсен метод. Въведените в обекта ултразвукови вълни изминават разстояние от излъчващата пластина на осезателя, разположен от едната страна на обекта до срещуположната стена. Те се  отразяват се и се връщат отново до осезателя.

 

Област на приложение:

Ултразвукова дебелометрия – изключително ефективен метод за контрол на обекти и съоражения, при които има само едностранен достъп като съдове работещи под налягане, кораборемонта, тръбопроводи и други. Чрез този метод е възможно да се извърши обстоен мониторинг върху действителното състояние на обекта.

 

utm                         UTM